Search
Τρίτη 18 Μάιος 2021
  • :
  • :

Διοργάνωση

ΕΡΜΗΣ 1877

logo-erm2Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος “ΕΡΜΗΣ 1877” που αποτελεί τη φυσική συνέχεια του ιστορικότερου Ελληνικού συλλόγου ο  οποίος  ιδρύθηκε το 1877 από την πνευματική ελίτ της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης του «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό».

Το «Salonica Run», είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου που διεξάγεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τον Ερμή και είναι επίσης μετά τον διεθνή φιλανθρωπικό αγώνα «No Finish Line» της Αθήνας, ο πιο σημαντικός από μία σειρά 15 φιλανθρωπικών αγώνων δρόμων που διοργανώνει ο σύλλογος, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη πανελλαδική σειρά αγώνων πόλεων «Street Relays».

Ο Ερμής ήταν προστάτης της μουσικής, της λογοτεχνίας, του εμπορίου, ταυτίστηκε με την επινοητικότητα και επιπλέον σε μία εποχή που στον αθλητισμό υπήρχαν μόνο παιδοτρίβες, θεωρείται ως ο πρώτος καταρτισμένος γυμναστής, ο πρώτος προπονητής με εξειδίκευση, δίνοντας την δυνατότητα σε νεαρούς αθλητές να διαπρέψουν.

Κεντρικός στόχος της ύπαρξης του Ερμή όπως ορίστηκε από το 1877 στο καταστατικό ίδρυσής του ήταν “η διανοητική ανάπτυξις των κατοίκων της Ανατολής, η πνευματική καλλιέργεια, η διάδοση του αθλητικού πνεύματος, η αθλητική εκγύμναση των νέων, η κοινωνική προσφορά, η στήριξη των ελληνικών σχολείων”.

Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, ο Ερμής μαζί με το Μίλωνα Αλεξάνδρειας, ήταν οι δύο πρώτοι ελληνικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν και ανέπτυξαν οργανωμένη αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, καλλιεργώντας και προάγοντας το αθλητικό πνεύμα, διοργανώνοντας αγώνες για όλους και αναδεικνύοντας πρωταθλητές.

Ο δε Ερμής ήταν ο σύλλογος που η δράση του είχε επεκταθεί σε όλο τον ελληνισμό, που είχε τη μεγάλη διάρκεια και πορεία στο χρόνο, καθώς επί σχεδόν 46 χρόνια λειτουργούσε, πρωταγωνιστούσε και προσέφερε αδιάκοπα, αθλητικό και κοινωνικό έργο εντός και εκτός συνόρων.

Έγινε ευρύτερα γνωστός για τις δραστηριότητές του στον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, ενώ  η δράση του ήταν πολύ έντονη γενικότερα στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των γραμμάτων. Σημαντική πρωτοβουλία του συλλόγου ήταν η δημιουργία των “Σχολείων της Κυριακής”.

Από την περίοδο 1923-1924 ανεστάλη η δραστηριότητά του λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής και των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Τότε ήταν που πολλά μέλη του Ερμή έχασαν την επαφή με την Κωνσταντινούπολη και διασκορπίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Εν έτη 2014 με πρωτοβουλία ενός διακεκριμένου Έλληνα του εξωτερικού, ανθρώπου του αθλητισμού και της επικοινωνίας, του Ιωάννη Νικολάου, ο… σύγχρονος Ερμής επαναδραστηριοποιήθηκε διατηρώντας το 1877 ως ιστορική ημερομηνία ίδρυσης.

Κάνοντας την επανεμφάνισή του στον ελληνισμό μετά από σχεδόν ενενήντα ένα χρόνια αδράνειας, η δράση του Ερμή έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας τους ίδιους σκοπούς και στόχους και αποτελεί ήδη ένα μοναδικό φαινόμενο αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης στην ελληνική επικράτεια.

Μέσα από την επαναδραστηριοποίησή του θέλει να αναδείξει τις ομορφιές του αθλητισμού, να εμπνεύσει και να μυήσει μικρούς και μεγάλους στο αθλητικό ιδεώδες, να διαδώσει την ελεύθερη άθληση, να προωθήσει τις συνεργασίες ανθρώπων, να δώσει ένα καινούριο όραμα στις νέες γενιές και να αναπτύξει κοινωνική δράση.

Παράλληλα, ο πολιτισμός, η πνευματική καλλιέργεια, η μουσική και η επιμόρφωση των νέων, αποτελούν τομείς στους οποίους ο Ερμής όπως όριζε και το αρχικό καταστατικό του 1877 δίνει μεγάλη έμφαση για την διανοητική ανάπτυξη των μελών του.